Feline Behaviour

I många fall har förståelse för katters etologi inte bara förklarat hur och varför ett problembeteende har uppstått, utan också kunnat hjälpa till med att utveckla praktiska metoder för att komma tillrätta med problemet.

Domesticerade katter blir oftast mycket tillgivna sin ägare och även andra husdjur. För att man ska trivas tillsammans med en katt är det viktigt att förstå och acceptera kattens beteende. Förstår man inte kattens beteenden och grundläggande behov kan problembeteenden uppstå. Problembeteenden kan förstöra bandet mellan ägaren och katten, samt minskar livskvalitet för både katten och dess ägare. Först är det viktigt att avgöra om det handlar om ett problembeteende eller om det är ett normalt beteende för katten som ägaren inte accepterar och tycker är ett problembeteende. Genom att förebygga och behandla problembeteenden kan man förstärka relationen mellan ägaren och katten, samt även öka livskvaliteten för både katten och ägaren.