Domesticerade katter blir oftast mycket tillgivna sin ägare och även andra husdjur. För att man ska trivas tillsammans med en katt är det viktigt att förstå och acceptera kattens beteende. Förstår man inte kattens beteenden och grundläggande behov kan problem uppstå. Dessa problem kan förstöra bandet mellan ägaren och katten, samt minskar livskvalitet för både katten och dess ägare.

I många fall har förståelse för katters etologi inte bara förklarat hur och varför ett problem har uppstått, utan också kunnat hjälpa till med att utveckla praktiska metoder för att komma tillrätta med problemet.