Etologi

Etologi är vetenskapen om djurs beteende och dess orsaker. Den räknas ofta som en ung gren av biologin, men Aristoteles skrev redan på 300-talet f Kr om djurs beteende.

Inom dagens etologi är man främst intresserad av att undersöka djurs beteende som en anpassning till deras naturliga miljö. Olika levnadssätt har gett upphov till olika beteenden. Tinbergen formulerade på 50-talet etologins forskningsprogram. Han menade att man måste besvara fyra olika frågor om ett beteende för att få en fullständig biologisk förklaring till beteendet.

1. Hur påverkar beteendet individens chans att överleva och föröka sig?

2. Vilka faktorer (t.ex. hormoner och sinnesintryck) får ett visst beteende att uppträda vid en viss tidpunkt?

3. Hur förändras beteendet under djurets uppväxt?

4. Hur har beteendet formats under evolutionens gång?

Dagens domesticerade katter (Felis catus) härstammar från den nordliga afrikanska vildkatten (Felis silvestris lybica). Domesticering är en gradvis och dynamisk process där inget plötsligt bara händer, det behövs flera generationer av urvalsavel för att frambringa fysiologiska, morfologiska och/eller beteendemässiga ändringar. Domesticeringsprocessen för katten har varit unik, eftersom att kriterierna för aveln under domesticeringen av de flesta djur har inneburit selektering på beteende som i första hand ökar djurens ”människovänlighet”. Katten tog man däremot in i sitt hem i första hand på grund av religiösa och praktiska skäl. I början av domesticeringen var det svårt att ha en kontrollerad avel på katter, eftersom att det var förbjudet på grund av religiösa skäl. Det är omöjligt att säga en exakt tid och plats för kattens domesticering, men man tror att domesticeringsprocessen startade i Egypten ungefär 4000 f Kr och att det är under de senaste 150 åren som en mer effektiv domesticering har ägt rum.