Fysiologi

Fysiologi är vetenskapen om hur levande organismer, deras organ och vävnader fungerar. Fysiologi delas in i växtfysiologi, zoofysiologi (djurfysiologi) och humanfysiologi.

Beteende och fysiologi hänger stark ihop. Utan ha muskler eller ett nervsystem som skickar signaler till musklerna hur skulle man då kunna utföra ett beteende? Men om ett djur inte psykologiskt skulle vilja utföra ett beteende hur skulle då organen få näring i form av beteenden som äta eller införskaffandet av själva födan? Detta betyder att beteende och fysiologi är beroende av varandra. Ta bort det ena så skulle det andra inte fungera. Beteende har att göra med den psykologiska statusen, och som man kan se hos människan att är man deprimerad påverkar detta hela kroppen, inte bara psyket utan också de fysiologiska delarna.

Fysiologi är ett mycket stort och brett ämnen. Man kan spendera en livstid att studera fysiologin utan att bli fullärd. Det är inte heller alltid så lätt att förstå hur allt hänger ihop och fungerar. Så därför har jag valt att skriva om kort och förenklat om de tre fysiologiska delarna som jag anser är bland de viktigaste för beteendet, nämligen: hjärnan, nervsystemet och det endokrina systemet.