Det Endokrina Systemet

Direkt eller indirekt utövar hjärnan kontroll över det endokrina systemet. Det endokrina systemet består av körtlar som producerar och frisätter kemiska substanser. Dessa kemiska substanser kallas hormoner och de transporteras runt av blodet till sina olika målorgan där de påverkar organets funktion. Det endokrina systemet har ungefär samma uppgifter som nervsystemet: Att reagera på den yttre miljön och att upprätthålla den inre balansen.

För det mesta så samarbetar nervsystemet och det endokrina systemet på flera nivåer. I stora drag kan man säga att nervsystemet har huvudansvar för de skeenden som kräver snabba reaktioner, som att koordinera muskler och hörselintryck för att fånga en mus under snö, medan det endokrina systemet har huvudansvar för sådant som sker under längre tid, som att reglera utvecklingen och anpassa kattens fysik och beteende efter årstid.

Det är nervsystemet som bestämmer när och hur ett djur ska bete sig, men nervsystemet kontrolleras ofta av hormoner. Det är hormonerna som kontrollerar beteendet och att beteendet utförs korrekt. Alltså skickar hjärnan ut olika hormoner som kontrollerar nervsystemet, nervsystemet kontrollerar i sin tur hormonspelet och hormonerna kontrollerar nervsystemet.