Nervsystemet

Nervsystemet är kroppens lednings- och kommunikationscentrum och har två funktioner, dels ska det bedöma och ge respons på den yttre miljön, samt kontrollera de inre organen så att jämvikten i kroppen upprätthålls.

Nervsystemet delas upp det i olika avdelningar efter funktion. Huvuddelarna kallas för det perifera nervsystemet och det centrala nervsystemet.

Det perifera nervsystemet består av två delar: Det sensoriska nervsystemet och det motoriska nervsystemet. Det sensoriska nervsystemet består av neuroner som skickar information till det centrala nervsystemet, t ex synintryck. Det motoriska nervsystemet för ut information från det centrala nervsystemet till de celler som ska agera, ofta i en muskel. Det motoriska nervsystemet är också indelat i två avdelningar: det somatiska nervsystemet och det autonoma nervsystemet. Det somatiska nervsystemet är de nerver som skickar information till skelettmusklerna. Det autonoma nervsystemet skickar information till de inre organen och körtlarna. Man brukar även kalla det autonoma nervsystemet för självstyrande, därför att denna del av nervsystemet kan man inte kontrollera med viljan. Alla de saker det autonoma nervsystemet sköter påverkas självklart av fysiska faktorer, men även starkt av psykiska upplevelser. Man delar upp det autonoma nervsystemet i två delar med delvis motsatta funktioner till varandra: Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet är mest aktivt när kroppen ska utföra arbete och behöver omsätta energi. Det ökar blodflödet till skelettmuskler, blodtrycket och pulsen. Det parasympatiska nervsystemet och det blir aktivt när kroppen behöver spara och lagra energi. När det parasympatiska nervsystemet arbetar ökar tarmrörelserna och insöndringen av saliv och magsafter tilltar medan puls och blodtryck istället minskar.

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen och det är här all information sammanställs och koordineras och det bestäms vad som ska göras.

Det perifera nervsystemet byggts upp av nerver som dels utgår från ryggmärgens utkant och tolv olika nerver som kommer direkt från hjärnans yta.