Kommunikation

Kommunikation innebär att en individ reagerar på signaler sända av en annan individ. Ensamlevande djur kommunicerar mycket med doftmarkeringar som finns kvar både över tid och rum. I och med domesticeringen har katter ändrat sättet att kommunicera på, eftersom de lever mycket närmare varandra nu än vad de har gjort. En viktig del med kommunikationen för djur som lever nära varandra är att kunna lösa konflikter utan att alltid ta till våld.

Katters sätt att kommunicera kan göra så att det uppstår spänningar mellan ägaren och katten. Det är inte av elakhet som katter vässar klorna på möbler eller kissar på ägarens skor, utan detta kan vara helt i syftet att kommunicera. Har man valt att ha katt som sällskapsdjur så medföljer vissa beteenden som man kanske ska fundera igenom om man kan acceptera innan man skaffar katt. Här nedan kommer en kort beskrivning om katters olika sätt att kommunicera.

Katter kommunicerar med varandra genom visuella, olfaktoriella, taktila och auditiva signaler. Visuellt kommunicerar de genom olika öron-, svans- och kroppsställningar. I det visuella sättet att kommunicera ingår också olika ansiktsuttryck. Den domesticerade katten har nio tydliga ansiktsuttryck och 16 svans- och kroppsställningar. Katter kommunicerar inte bara med andra katter med hjälp av visuella signaler. Utan de kommunicerar även med människor på detta sätt. När man ska läsa av kattens kroppsspråk med hjälp av de visuella signalerna som katten visar är det fram för allt öron, ögon, svans, mun och kroppshållning som man ska titta på. Det kan vara svårt att tolka en katt bara genom att titta enbart på exempelvis öronen, utan man behöver titta på hela katten för att få en korrekt uppfattning.

Olfaktoriell kommunicering sker genom att hanarna lämnar ett ”meddelande” genom att spraya/skvätta urin på buskar, träd med mera. Även honor kan lämna ”meddelanden” genom att spraya eller skvätta urin, men de gör det oftast längre ned mot marken än hanarna. Hos vissa arter av de mindre kattdjuren förekommer det att både honor och hanar täcker över både sin urin och avföring med jord med hjälp av sina framtassar. Men hos de stora kattdjuren är detta ett ovanligt beteende.

Taktil kommunicering sker bland annat genom stryka sig mot olika föremål. Katter har många hudkörtlar som utsöndrar sekret, detta gör att de lämnar sin doft när de stryker sig mot föremål, andra katter eller människor. Vuxna hanar markerar oftare på föremål än honor och ungkatter.

Både stora och små kattdjur kan kommunicera genom att göra olika ljud (vokalisering) för att kunna kommunicera med hjälp av sin hörsel. Den vanligaste vokaliseringen i kontakt med människor är jamandet. Detta läte hörs väldigt sällan under intraspecifika (mellan samma art) interaktioner och kan därför vara ett inlärt svar. Katten har lärt sig att den för uppmärksamhet av människor om den jamar. Jamandet är ett krav på uppmärksamhet eller ett tecken på kattens frustration.