Levnadssätt

Man har länge antagit att den domesticerade katten i huvudsak är ett solitärt djur som bara tolererar andra individer av samma art under parning. Dessutom har man ansett att lejon är det enda socialt levande kattdjuret. Detta är visserligen sant att lejon är socialt levande, men deras sociala system är komplicerat med gemensam jakt och samarbete mellan både han- och hongrupper. Det är inte bara hos lejon som man har observerat samarbete mellan individer, utan även hos solitärt levande kattdjur.

Alltså kan man inte bara säga att dagens tamkatt är antingen solitär eller flocklevande. Än så länge finns det inga vetenskapliga bevis för den ena eller den andra. Man kan gissa att katten skulle kunna ligga mittemellan. Den är alltså vare sig solitärt eller flocklevande.
Det finns 38 st kattdjur, deras levnadssätt ser ut så här:

42 % ensamlevande
0 % parlevande
3 % grupp
17 % flexibelt
38 % okänt

Den domesticerade katten i Sverige

Ska man vara riktigt ärlig så ska katter inte finnas i Sverige, det enda kattdjur som ska finnas här är lodjuret. Katten kan inte hjälpa att den är ett så fascinerande djur som med hjälp av sin ägare kan anpassa sig till Sveriges biotop. En vanlig missuppfattning är att katter är ett rovdjur som klarar sig själv ute i naturen, tyvärr är det så att denna missuppfattning ofta leder till att katter utsätt för ett kraftigt och långvarit lidande innan de till slut dör.

Dagens domesticerade katt kan inte klara av ett liv ute i så kallt klimat som Sverige och Norden. Katten kan klara av det OM den får kontinuerlig tillgång till föda och skydd för väder och vind. En katt som tvingas leva ute året om kan inte försörja sig enbart på jakt. Det går självklart lättare på sommaren när det är varmt och man inte behöver äta lika mycket. Men på vintern när man behöver äta mer för att hålla värmen och bytena är svårare att fånga så kan inte en katt klara av att äta så mycket som den behöver. Normalt sätt behöver en katt äta mellan tio till sexton små mål per dag (alltså ska den fånga tio till sexton möss per dag). Alla katter som finns i Sverige härstammar alla från den domesticerade katten och INTE vildkatter. Det har inte funnits några vildkatter i Sverige på 3000 år. Den europeiska vildkatten förekommer i hela Centraleuropa, men inte i alpregioner eller områden med långa och kalla vintrar. Man kan fundera över varför vildkatten dog ut i Sverige, men en förklaring kan vara att klimatet har blivit kallare. Detta betyder att inte ens den underart som är anpassad att leva vilt i Europa kan överleva i Sveriges klimat. Alltså är vår domesticerade katt inte anpassad till ett vilt liv utomhus i nordiskt klimat.

Här är ett kort utdrag ur ett obduktionsprotokoll från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) på en inlämnad katthona som var hemlös: