Olika Problembeteenden

Domesticerade katter blir oftast mycket tillgivna sin ägare och även andra husdjur. För att man ska trivas tillsammans med en katt är det viktigt att förstå och acceptera kattens beteende. Förstår man inte kattens beteenden och grundläggande behov kan problembeteenden uppstå. Problembeteenden kan förstöra bandet mellan ägaren och katten, samt minskar livskvalitet för både katten och dess ägare. Först är det viktigt att avgöra om det handlar om ett problembeteende eller om det är ett normalt beteende för katten som ägaren inte accepterar och tycker är ett problembeteende. Genom att förebygga och behandla problembeteenden kan man förstärka relationen mellan ägaren och katten, samt även öka livskvaliteten för både katten och ägaren.

Problembeteenden och sjukdom är ofta sammanlänkade med varandra, men behöver inte vara det. Oftast är det först när katten ändrar sitt beteende som ägare upptäcker att katten inte mår bra. Så vare sig det handlar om problembeteenden eller sjukdom är det viktigt att i första hand uppsöka veterinär. Det är först när sjukdom/smärta har uteslutits som man kan behandla en katt med problembeteende. Skulle man försöka behandla en katt för problembeteende som är sjuk kommer man bara att förvärra situationen och göra katten mycket illa.

För att läsa lite om olika problembeteenden klicka på länkarna nedan: