Aggression

Aggression mellan två individer där båda har blivit socialiserade är till för att lösa kommunikationsproblem, som är relaterade till att dela resurser eller att skydda sig. Troligtvis är det huvudsakliga syftet med aggression att öka avståndet mellan två individer.

Etologer har klassificerat aggressiva beteende efter olika sammanhang som till exempel: tävling, predation, skyddande av revir, interaktioner och skyddande av avkomma. Fast katter kan också visa aggressiva beteenden på grund av ”känslomässig motivation”, såsom irritation och rädsla, ”sensorial motivation”, såsom smärta, ”kognitiv förmåga” där djuret får en varseblivning och till sist kan katter ha ett aggressivt beteende på grund av ”konsekvenser”, de har av erfarenhet lärt sig att de till exempel ska hålla ett avstånd till något.

Detta är lite allmänt om aggression. Det är vanligt förekommande att aggressionen är riktad mot exempel andra katter, besökare eller ägaren.