Aggression mot Ägare/Besökare

Katter kan ibland gå till attack mot människor. Beteendet är ofta plötsligt och oförutsett och kan triggas igång av snabba rörelser, såsom fötter eller händer. Ett annat vanligt problem är att katten överför sin aggressivitet från till exempel en katt som den ser genom ett fönster till sin ägare eller en besökare och attackerar ägaren eller besökaren.

Aggression riktad mot människor bör betraktas som ett multifaktoriellt problem. Detta problem kan komma ifrån flera kombinerade faktorer såsom arv, miljö, inlärning, socialisering med människor, interaktioner mellan ägare och katt, ägarens förståelse för normalt kattbeteende och oförmåga att uppfylla kattens etologiska grundbehov.

  • Bradshaw, S.W.J. 1992. The behaviour of the domestic cat. United Kingdom, CAB International.

  • Frank, D & Dehasse, J. 2003. Differential Diagnosis and Management of Human-Directed Aggression in Cats. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. 33(2), 269-286.