Aggression mot andra Katter

Orsaker till aggressivitet mot andra katter kan vara bristande social inlärning eller att katten hade för lite kontakt med andra katter som liten. Vissa katter verkar ha svårt att känna igen och reagera normalt på ett vänligt eller neutralt beteende från andra katter.

Beroende på kattens tidiga upplevelser och personlighet kan den ha ett behov av att vara ensam eller så kan den ha ett behov av att ha sällskap. Även om en katt trivs bäst med att vara ensam kan den ändå lära sig att leva med andra katter. Men den kommer troligtvis aldrig ha nära social kontakt med de andra katterna i hushållet.

  • Bradshaw, S.W.J. 1992. The behaviour of the domestic cat. United Kingdom, CAB
    International.