Markering/Sprayning

Markering/sprayning utförs av katter i syftet att kommunicera med andra katter. Den vanligaste markeringen är att spraya med urin på olika föremål. Detta är vanligast förekommande hos intakta hanar, men kan utföras av både fertila och infertila/kastrerade hanar och honor. När en katt markerar eller sprayar inomhus kan detta bero på att den inte känner sig trygg och/eller känslomässigt lugn. Katten kan uppleva att den utmanas av andra katter som vill ta över dess hem och markerar eller sprayar för att hålla dem borta. Oftast markerar eller sprayar katten i sängar eller på stolar, troligtvis eftersom det är där som ägarens lukt är mest koncentrerad. Katten associerar troligtvis sin egen lukt med den skyddande inverkan ägaren har och katten känner sig på detta sätt säkrare och tryggare mot faror. Det är också vanligt att katter väljer att markera eller spraya på dörrmattan eftersom att ägaren tar med sig främmande dofter in med skorna.