Pica

Pica är en avvikande aptit för olika material som tillexempel ull, bomull eller plast. Orsaken till beteendet är inte helt säkerställd, men många olika faktorer har föreslagits vara orsaken. Man har föreslagit att detta problem kan bero på psykologisk hyperaktivitet hos det autonoma nervsystemet (den delen av nervsystemet hos människa och djur som man inte själv kan styra över och som reglerar kroppens grundläggande livsprocesser, såsom blodcirkulation, andning, matsmältning och ämnesomsättning). En annan orsak som har diskuterats är att pica kommer av sugbeteendet. Teorin här är att det katter som inte fått sitt sugbeteende tillfredstället eller inte mognat på rätt sätt som kommer att utföra beteendet pica. Man tror att beteendet pica kan triggas igång av olika miljöfaktorer i kattens liv. Vissa katter växer ifrån att suga på olika material, medan beteendet hos andra individer kan finnas kvar hela livet.