Rumsrenhetsproblem

När det handlar om rumsrenhetsproblem finns det tre olika diagnoser som kan vara orsaken: medicinska problem, elimineringsproblem eller markering.

Det är viktigt att skilja på urinmarkering och rumsrenhetsproblem. Med rumsrenhetsproblem menar man att katten urinerar och/eller defekerar på olämpliga platser i hemmet.

Kattungar får lära sig av sin moder att inte eliminera på sin ät- eller sovplats och oftast blir resten av boet en förlängning av dessa ytor. Av denna anledning eliminerar oftast katter utanför boets gränser eller på en speciell plats i boet, exempelvis i en kattlåda. De flesta kattungar brukar ha en tendens att instinktivt vilja använda ”löst” material att eliminera i (till exempel: kattsand) när de börjar utforska sin omgivning. De lär sig genom inlärning att man ska eliminera i kattsand eller dylikt genom att till exempel observera sin moder.

Att få en katt som har elimineringsproblem att börja använda en kattlåda är en utmaning, men det går. Det är dock viktigt att ställa en diagnos innan man försöker med en behandling. Först bör kattens medicinska status undersökas och sedan den psykiska statusen för att kunna ställa rätt diagnos. Exempelvis kan det vara så att ett medicinskt problem har startat beteendet. Trots att man behandlat det medicinska problemet så kan katten fortsätta att eliminera utanför lådan, detta eftersom att mönstret kan vara så invant eller att katten förknippar lådan med smärta och försöker hitta bekvämare ställen att eliminera på.

Elimineringsproblem kan grovt delas in i tre underkategorier. Preferenser syftar till hur katten vill ha det. Alltså vilken kattsand vill katten ha, vad tycker katten om nivån av lådans renlighet, lådans placering, lådans utformning m.m. Invant syftar till invant beteende. Katten har eliminerat utanför lådan av någon orsak, men den har gjort det så länge att det har blivit ett invant beteende. Den sista underkategorin är övrigt. Det finns massa orsaker till att en katt väljer att eliminera utanför lådan. Eftersom alla katter är individer så är det svårt att få in alla orsaker i specifika kategorier, så därför finns kategorin övrigt.

Medicinska problem kan delas in i två underkategorier. När katten utför beteendet beroende på en pågående sjukdom eller smärta. Men till smärta kan man lägga in fall där katten har blivit behandla med katten förknippar lådan med smärta och därför inte vill använda den. När det gäller det invanda beteendet kan det orsakas av medicinska orsaker, så därför får denna underkategori finnas med här också.

Är man intresserad av den sista kategorin markering så har detta ämnet en egen sida.