Arv

Det har gjorts relativt lite forskning om arvets påverkan på beteendet hos domesticerade katter. Ett djurs gener kan i viss utsträckning påverka dess beteende, exempelvis beror till viss del vänlighet mot människor på hur vänlig pappan är mot människor. Trots att kattungarna i vissa fall aldrig träffar pappan. Alltså borde detta beteende gå i arv, men mer ingående detaljer hur detta skulle gå till vet man inte än. Det man vet är att vänligt mot människor är också starkt påverkat av tidig socialisering.

Utvecklingen av beteenden beror på både ärftliga faktorer (arv) och inte ärftliga faktorer (miljö/inlärning). Det är svårt att säga att ett visst beteende beror på arv eller inlärning. Alla beteendemönster behöver både arv och inlärning för att utvecklas. Problembeteenden som beror på individens gener och arv är minimalt förekommande.