Dålig Socialisering

En bra socialisering kan förhindra att djur utvecklar problembeteende, framförallt i form av rädsla. Socialisering kan betyda flera olika saker. En definition som ofta används är att socialisering är den process där djuret utvecklar lämpliga sociala beteenden till djur inom samma art. Socialisering kan också innebära att man utvecklar lämpligt socialt beteende till människor och andra djurarter. Socialisering till människor och andra djur sker under en kort period tidigt i djurets liv. Denna period kallas för den känsliga/mottagliga perioden. Hos katter är den perioden när kattungen är mellan 3-7 veckor. Skulle en katt få en bristande eller ofullständig socialisering under sina första fem levnadsmånader kan detta leda till att denna individ inte kan interagera socialt med andra katter, övriga husdjur eller människor. Sätter man en sådan katt i ett socialt sammanhang kommer katten att bli stressad och rädd.

Djur har en så kallad acklimatiseringsperiod. Under denna period man lätt kan vänja ett djur vid nya platser och händelser. Det kan finnas en känslig/mottaglig period för acklimatiseringen men tiden för denna period är okänd.