Frustration

Den största och oftast den primära orsaken till problembeteenden hos katter är frustration. Frustration kan uttrycka sig på många sätt och av många olika orsaker. Katter är vanedjur som upplever förändringar i sin miljö negativt. Så om något frångår vardagens rutiner kan detta upplevas som mycket upprörande/frustrerade för katten. Introduktionen av ett nytt djur i familjen, byte av kattsand eller brist på motion/rörelse kan resultera i stress för katten, vilket kan ge upphov till frustration. Hur stark katten reagerar på nya olika faktorer kan variera för olika individer samt varierar vid olika tidpunkter i kattens liv. Det finns inget medfött mönster hos katter för hur de ger uttryck för sin frustration. Kan katten inte bli av med sin frustration genom att ta kontroll över den besvärliga situationen kan katten uttrycka sin frustration genom att utföra ett för katten normalt beteendemönster, men i en malplacerad situation. Det finns flera sätt för katter att uttrycka frustration, exempel på detta är: eliminering utanför lådan, aggression eller psykosomatiskt tillstånd (sjukdomar som ger kroppslig symptom men har med psykiska orsaker). Oförmåga att kunna kontrollera viktiga faktorer i sin miljö kan leda till stress och minskar djurets välbefinnande.