Medicinsk Status

Onormala beteenden hos domesticerade djur är ofta kopplade till djurets fysiologiska status. Medicinska problem och problembeteende sker inte alltid var för sig utan kan vara sammanlänkade. Ibland kan ett medicinskt problem ge upphov till problembeteende. Även om man behandlar det medicinska problemet kan katten fortsätta att utföra problembeteendet. Katten fortsätter att utföra beteendet därför att det har blivit ett så kallat invant beteende. Detta betyder att katten är så van att tillexempel kissa i sängen att den fortsätter med det trots att det medicinska problemet är löst.

  • Beaver, B., 1980. Veterinary aspects of Feline Behavior. Missouri, The C.V. Mosby Company. St. Louis.

  • Neilson, J. 2004. Thinking outside the box: feline elimination. Journal of Feline Medicine and Surgery. 6, 5–11.

Jag har skrivit detta på andra ställen också, men det är mycket vikigt att man förstår att man alltid måste behandla den medicinska delen först innan man kan behandla en katt för ett problembeteende. Misstänker man att sin katt har ett problembeteende kontakta alltid en veterinär i först hand, för att utesluta sjukdom, smärta eller dyl.