Orsaker till Problembeteenden

Problembeteenden behöver inte bara vara ett problem för ägaren, utan kan också bli ett välfärdsproblem för katten. För att vara lite tydligare ska jag ge ett exempel. En katt kissar i sängen. Detta är i första hand ett problem för ägaren. Katten har exempelvis valt att kissa i ägarens säng för att den står i en lugn del av lägenheten/huset och för att det är mjukt för katten att göra sina behov i. Eftersom katten inte behöver sova där utan har sin egen favorit plats så finns det inget i denna situation som säger att katten har en beteendestörning, utan detta beteende uppskattas bara inte av ägaren. Men om katten däremot utför detta beteende av exempelvis smärta så har man ett problembeteende för ägaren som dessutom är ett välfärdsproblem för katten. Vad jag menar är att katten antingen tror/förknippar kattlådan med smärta eller att katten har någon form av sjukdom till exempel urinvägsinfektion och om detta gör så att katten kissar i sängen så har man ett problembeteende som ger katten en mycket dålig välfärd. Här vill jag också understryka vikten av att man ALLTID först kontaktar en veterinär när man tycker att sin katt har ett problembeteende. Sjukdom och problembeteende sker ofta inte var för sig utan hänger ihop.

Orsaken till att en katt utvecklar problembeteenden kan grovt delas upp i fyra kategorier: frustration, dålig socialisering, arv och medicinsk status.

För att läsa om de olika kategorierna tryck på länkarna nedan